Cieľové požiadavky z informatiky na maturitu

12.01.2012 19:22

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z INFORMATIKY

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z INFORMATIKY BRATISLAVA 2010 CP – informatika © Štátny pedagogický ústav 2 1. Cieľ maturitnej skúšky Cieľom maturitnej skúšky z informatiky je najmä zistiť:  úroveň vedomostí a pochopenia teoretických poznatkov z informatiky,  úroveň schopností riešiť algoritmické úlohy,  úroveň schopnosti zdokumentovať a prezentovať navrhnuté riešenia,  úroveň schopnosti identifikovať problém z oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT), analyzovať ho, navrhnúť spôsoby jeho riešenia, vybrať najvhodnejšie riešenie a zrealizovať ho,  úroveň praktických zručností v ovládaní prostriedkov IKT. Dosiahnutá úroveň v jednotlivých bodoch sa bude porovnávať s cieľovými požiadavkami (CP) na vedomosti a zručnosti z informatiky. Podľa ŠVP je obsahový a výkonový štandard rozdelený do 5 nasledovných okruhov:  Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie  Informácie okolo nás  Komunikácia...

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode