SOČ

03.04.2012 22:00

Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, konzervatórií). Organizuje sa v čase vyučovacieho procesu a mimo vyučovacieho procesu. Žiaci  riešia úlohy samostatne, alebo za pomoci konzultanta. Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode