1.miesto v krajskom kole SOČ

13.03.2013 18:04

Dňa 30.3.2012 sa uskutočnilo v priestoroch Strednej odbornej školy pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici krajské kolo  34. ročníka SOČ. Predstavilo sa niekoľko desiatok prác rozdelených do jednotlivých odborov. Naša skupina pozostávala z 15 projektov, ktoré boli postupne prezentované jednotlivými autormi. Medzi nimi  sa naša škola určite nestratila.

Žiačka 4.ročníka SGŽP Desana  Daxnerová so svojou  prácou  „Učebnica programovania pre 1. a 2. ročník stredných škôl“ obsadila v tejto súťaži vo svojom odbore prvé miesto a postupuje na celoštátne kolo SOČ ktoré sa uskutoční 24. – 27. 4. 2012 na Hotelovej akadémii, Ľudovíta Wintera a SOŠ záhradníckej, Piešťany.

K dosiahnutému výsledku by som jej chcel i touto cestou v mene celej školy  i v mene svojom zablahoželať a popriať veľa ďalších úspechov v danej oblasti. Verím, že získané vedomosti a skúsenosti zúročí vo svojom ďalšom živote.

Jej úspech je o to cennejší, že i napriek tomu, že je už prijatá na vysokú školu a je teda „za vodou“ pokračuje v svojej ceste dosahovania výborných výsledkov a reprezentácie našej školy.

A za to jej patrí naše uznanie.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode