e-SKILLS

12.02.2012 18:10

eSkills Week je iniciatívou Európskej Komisie

Nová rozsiahla kampaň na podporu IKT zručností v Európe

S cieľom pomôcť Európe a predovšetkým európskej mládeži chopiť sa najlepších pracovných príležitostí prostredníctvom digitálnych technológií, spojili spoločnosti DIGITALEUROPE a European Schoolnet (Európska školská sieť, ďalej len EUN) svoje sily s Európskou komisiou - GR pre podnikanie a priemysel a pripravujú Európsky týždeň e-Skills 2012, ktorý sa bude konať od 26. do 30. marca 2012. IT Asociácia Slovenska sa bude už po druhýkrát podieľať na tomto projekte  ako člen združenia DIGITALEUROPE v úzkej spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré je členom združenia EUN.

Nezamestnanosť mladých ľudí, ktorá dosiahla v EU viac ako 40 % úroveň, je znepokojujúcim trendom. Príležitosti v oblasti matematiky, prírodných vied, informačných a komunikačných technológií, predstavujú kľúčovú úlohu pri tvorbe modernej pracovnej sily. Európsky týždeň e-Skills 2012 je kampaň zameraná na to, aby ľuďom ukázala ako získať prácu a nadobudnúť  digitálne kompetencie pre život v dnešnej digitálnej dobe.

Európske spoločnosti vrátane popredných informačno-komunikačných predstaviteľov, ako sú Nokia, Microsoft, Cisco, Intel a ďalšie v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami a orgánmi verejnej moci, prinesú rozsiahle a rôznorodé portfólio podujatí a aktivít do viac ako 30 európskych krajín. Ministerstvá, ktoré majú vo svojej kompetencii vzdelávanie, uznali význam informačných a komunikačných technológií a požiadavku spolupracovať s priemyslom. Tak bude možné sprostredkovať prácu ľuďom, ktorí ju hľadajú a poskytnúť informácie o  kariérnych možnostiach.

"Malé a stredné podniky môžu rásť len vďaka tomu, že zamestnávajú vysoko kvalifikovaných ľudí," uviedol Dr. Erkki Ormala, prezident spoločnosti DIGITALEUROPE. "Správne zručnosti podporujú inovácie a podnikanie. Nemôžeme podceňovať význam digitálnych technológií, "dodal.

"Európsky týždeň e-Skills je vynikajúca príležitosť ako sa dozvedieť viac o tom, akými zručnosťami by ste mali disponovať, aby ste sa zamestnali," povedal Marc Durando, výkonný riaditeľ spoločnosti European Schoolnet.

Niektoré z najlepších pracovných pozícií sú ponúkané práve prostredníctvom technológií - predstavte si svet bez Twitteru alebo Facebooku, ktoré boli založené práve vďaka nadšeniu pre techniku, "doplnil  Durando.

Výskumy spoločnosti IDC naznačujú, že 90 % všetkých pracovných miest bude vyžadovať v roku 2015 základnú úroveň e-zručností. Riešenie tejto témy je pre prácu a rast v nasledujúcich rokoch kľúčovou otázkou. Veľké spoločnosti vidia význam zapojenia čo najviac ľudí do digitálneho života, a to nielen pre potešenie, ale aj pre prácu.

Prvý Európsky týždeň e-Skills znamenal stovky podujatí a aktivít počas marca 2010. Zvýšilo sa tak povedomie 65 000 000 občanov v 35 krajinách o význame získavania e-zručností pre prácu a život. Slovensko patrilo k najúspešnejším krajinám, ktoré sa do uvedenej aktivity v roku 2010 zapojili.

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode