ECDL

25.10.2013 06:34

Aj vďaka sponzorovi ŽP Informatika sa do radov úspešných držiteľov medzinárodného certifikátu ECDL  môžu zaradiť ďalší traja študenti Súkromného gymnázia ŽP, žiaci štvrtého ročníka so zameraním na informatiku Jaroslav Matula, Martin Nikel a Patrik Varl.

V utorok 22.10.2013 v Liptovskom Mikuláši vo firme GAMO úspešne preukázali svoje vedomosti a zručnosti v oblasti informatiky.

Získaný certifikát im umožňuje lepšie uplatnenie sa na trhu práce ako i možnosť získania úľav na vysokých školách  pri skúškach z danej problematiky.

I tento rok sa potvrdila skutočnosť, že vedomostná úroveň našich žiakov je na požadovanej úrovni. Svedčí o tom i fakt, že za obdobie 5 rokov, počas ktorých sa u nás vyučuje zameranie na informatiku  vykonali úspešne skúšky všetci študenti prihlásení na skúšku z ECDL.

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode