IBOBOR 2010

21.10.2014 21:23

IBobor je medzinárodná informatická súťaž, ktorá vznikla v Litve v roku 2004 a rozšírila sa do ďalších krajín.
Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u žiakov rôznych typov škôl a povzbudiť žiakov vo využívaní IKT aj pri učení.
Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor.
V minulom školskom roku sa súťaž uskutočnila aj na našich školách a získané skúsenosti sa prejavili v tohoročných výsledkoch našich žiakov.
Dňa 8.novembra 2010 mali možnosť tretiaci – informatici SG ŽP preveriť svoje logické myslenie a vedomosti z oblasti informačných technológií v on-line súťaži iBobor v kategórii Seniori. Z celkového počtu 80 bodov získali najviac : Desana Daxnerová (71 b), Milan Vlček (64,9 b) a Marko Štefko (59,01 b).
Dňa 9.novembra 2010 v on-line súťaži iBobor v kategórii Juniori súťažili žiaci 1. a 2.ročníka obidvoch našich škôl.
Naše súkromné gymnázium úspešne reprezentovali: Erik Citterberg (69,34 b, trieda 2.H), Ondrej Kosztolanyi (62,68 b, trieda 1.G) a Andrej Vágner (56,02 b, trieda 2.H).
Našu súkromnú SOŠ hutnícku s najväčším úspechom zastupovali žiaci Andrej Kňazovický, Andrej Macuľa a Miroslav Makovník (všetci z triedy 1.C), ktorí dosiahli rovnaký počet bodov: 42,69.
Úspešným súťažiacim blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť.

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode