Ibobor 2012

13.11.2012 19:58

iBobor

S príchodom chladného počasia aj v tomto roku prebehla informatická súťaž iBobor. Do jej 6.ročníka sa zapojili naši študenti zo Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP a zo Súkromného gymnázia ŽP.

Hlavným cieľom súťaže bola podpora záujmu o informačné a komunikačné technológie u žiakov základných a stredných škôl a iniciovať  využívanie IKT  pri učení sa.

Súťaž tvorilo 15 rôzne ťažkých otázok, pri ktorých si študenti precvičili logické myslenie, ale aj znalosti z matematiky a informatiky. Na zaznačenie svojich odpovedí mali študenti 40 minút a mohli získať 80 bodov.

V pondelok 12.11.2012 súťažili naši tretiaci, štvrtáci a piataci v najvyššej kategórii – Senior a najúspešnejší boli :

  1. Júlia Auxtová

Martin Jackuliak

Daniel Vrabec

(všetci zo Súkromného gymnázia ŽP, všetci z triedy IV.H a s rovnakým počtom bodov 74,67).

SSOŠ hutnícku ŽP najúspešnejšie reprezentovali:

  1. Michal Smoleň - 47,02 bodov (z triedy V.D)
  2. Juraj Ivan - 37,37 bodov (z triedy III.C)
  3. Filip Engler - 34,70 bodov (z triedy V.D)

 

V utorok 13.11.2012 súťažili naši prváci a druháci v kategórii Junior.

Súkromné gymnázium ŽP najúspešnejšie reprezentovali:

  1. Matúš Hančák – 52,34 bodov
  2. Dávid Holec – 48,34 bodov
  3. Daniel Michalčík

Tomáš Podhorec   - obaja získali rovnako – 46,34 bodov

 (všetci z triedy II.H)

V SSOŠ hutníckej ŽP sa v súťaži iBobor najviac darilo týmto študentom:

  1. Jakub Popper – 40,03 bodov
  2. Tomáš Beňo – 38 bodov
  3. Nikolaj Strmeň – 34,70 bodov

(všetci z triedy II.D)

Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme za ochotu, snahu a usilovnosť pri riešení otázok , najúspešnejším blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník.

Mgr.Ľ.Kroupová

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode