Letný kemp

12.01.2012 16:58

Letný kemp

28.11.2011 18:50

Od myšlienky - zorganizovať letné kempy pre študujúcu mládež, bol už len krôčik k jej realizácii. Odozva na výnimočnú ponuku ŽP Informatiky, s.r.o. – získať bezplatne vedomosti a zručnosti v oblasti IT priamo z praxe, plus nejaké to euro navyše, sa stretla so záujmom vysokoškolskej mládeže. Po vzniku Súkromného gymnázia ŽP začali kempy prebiehať aj v tejto škole. Rozdielnosť znalostí a zručností v programovaní viedla organizátorov k tomu, že vytvorili dva typy kempov - pre stredoškolákov v Súkromnom gymnáziu ŽP a pre vysokoškolákov priamo v priestoroch svojej spoločnosti. V prvý prázdninový mesiac sme navštívili ich účastníkov.V Súkromnom gymnáziu ŽP sa kemp pre stredoškolákov uskutočňuje začiatkom  júla, denne od 8. do 14. hodiny, v triede výpočtovej techniky. V poradí už tretí kurz mal deväť „dobrovoľníkov“, snažiacich sa počas prázdninového voľna o rozšírenie si vedomostí v tejto oblasti.
 

Ing. Ivana Štubňu, vedúceho kurzu a zároveň vyučujúceho výpočtovú techniku v SG ŽP, sme požiadali o zhodnotenie:
- V ŽP Informatika, s.r.o., už podobný kemp organizujú niekoľko rokov pre vysokoškolákov. V súlade s touto tradíciou sme zabezpečili  už tretí ročník letného kempu pre informatikov z radov našich žiakov. Tohto roku sa prihlásili študenti, ktorí ukončili prvý ročník a vytvorili sme pre nich III. kurz letnej školy informatiky. Jeho účastníci za dva týždne zvládli učivo, ktoré v škole prezentované nebolo. Bolo pre nich nové a verím, že im pomohlo rozšíriť zdatnosti z oblasti výpočtovej techniky. Predmetom výučby boli základy programovania HTML a PHP tvorba webovej stránky atď., teda oblasť, ktorá sa využíva v ŽP Informatika, s.r.o. Časť z prebraného učiva majú v osnovách vo vyšších ročníkoch. V kempe sa stretli študenti so záujmom o IT, ktorí sa chcú v tejto oblasti neustále zdokonaľovať. Verím, že získané vedomosti budú ich devízou do praxe, i v ďalšom štúdiu.

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode