mobilná aplikáciu UniApps pre stredné školy

25.11.2013 06:16

Od novembra 2013 Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová ponúka svojim žiakom a ich rodičom mobilnú aplikáciu UniApps pre stredné školy.

Mobilná aplikácia predstavuje nový moderný kanál, cez ktorý dokážu pristupovať užívatelia informácie z existujúcich informačných systémov gymnázia jedným klikom, tak ako sú zvyknutí z obdobných aplikácií od Facebooku alebo Gmailu.

Momentálne aplikácia funguje pre užívateľov mobilných zariadení s operačným systémom Android od verzie 2.2. Ďalšie operačné systémy budú dostupné čoskoro.

Aktuálna verzia aplikácie dovoľuje žiakom pristupovať rozvrh formou zobrazovania denného programu žiaka a rozvrhu na celý polrok príslušného školského roku cez kalendár. Okrem rozvrhu a aplikácií nájdu aj svoju elektronickú žiacku knižku. Žiacku knižku môžu pristupovať aj rodičia cez svoje zariadenia, kde nájdu rovnaké informácie ako cez terajšie internetové rozhranie elektronickej žiackej knižky. Do aplikácie sa žiaci aj rodičia prihlási raz a až do explicitného odhlásenia môžu vidieť časť obsahu aplikácie, pre zobrazenie známok však musia zadať PIN kód. PIN kód si nastavia pri prvom použití žiackej knižky a priradia k nemu email, na ktorý si môžu v prípade zabudnutia resetnúť. Dôvod pre chránenie časti aplikácie je zabránenie aby si mohol iný užívateľ ako vlastník aplikácie zobraziť neverejné údaje.

Aplikácia UniApps pre stredné školy vzniká v spolupráci so Študentskou radou stredných škôl ako relevantným zástupcov študentov stredných škôl, ktorá sa vyjadruje k funkcionalite na navrhuje nové moduly aplikácie tak, aby reflektoval potreby študentov. “Aplikácia UniApps pre stredné školy je pomôcka pre študentov na zjednodušenie prístupu k informáciam, ktoré potrebujú vo vyučovacom procese a Študentská rada stredných škôl Slovenskej republiky bude prostredníctvom svojich členov zbierať podnety priamo od žiakov – používateľov tak, aby výsledkom bola aplikácia, ktorá vie uspokojiť väčšinu informačných potrieb žiakov stredných škôl vo vzťahu k ich škole” Andrej Barborka, prezident Študentskej rady stredných škôl Slovenskej republiky.

Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová

Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová (SGŽP) je vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie, ukončené maturitnou skúškou. Zriaďovateľom školy sú Železiarne Podbrezová a.s. SGŽP začalo svoju činnosť 1. septembra 2006 ako škola pre aktívnych športovcov, ktorí majú ambície zvládnuť gymnaziálny študijný program súčasne s absolvovaním športovej prípravy. Kmeňovými športmi sú futbal, golf, biatlon, kolky, hokej. Keďže jednou z najdôležitejších úloh súčasnosti je zvládnutie informačných technológií a schopnosti rýchlej adaptácie v nových ekonomických podmienkach, rozhodli sme sa poskytnúť príležitosť aj pre absolventov ZŠ, ktorí chcú rozvíjať svoje schopnosti a zručnosti v práci s počítačom. 1. septembra 2008 sme otvorili novú študijnú profiláciu so zameraním na informatiku. V súčasnosti škola ponúka tri zamerania: šport, informatika a anglický jazyk. Veľkou výhodou školy je mladý a perspektívny pedagogický kolektív, ktorý do výchovno-vzdelávacieho procesu integruje najnovšie informačné technológie a využíva ich k zefektívneniu a zatraktívneniu vyučovania (e-learning, interaktívne projektory a tabule, hlasovacie zariadenie, webové portály, e-mail, sociálne siete, testovací softvér, iTalc, pojmové mapy, opensource a freeware software a iné…).


 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode