Odovzdanie notebookov

12.01.2012 16:39

Odovzdanie notebookov

27.11.2011 17:59

Za prítomnosti predstaviteľov ŽP a.s a ŽP Informatika a.s. boli našim prvákom - informatikom odovzdané do osobného používania ich nové pracovné nástroje - notebooky.

Skvalitniť učebný proces v špecializovanej triede Gymnázia ŽP a.s., pomôžu notebooky, ktoré  každý rok preberajú  študenti prvého ročníka so zameraním na informatiku z rúk Ing. Ľudovíta Ihringa, člena Predstavenstva ŽP a.s. a Ing. Jozefa Urbana, generálneho riaditeľa ŽP Informatika, s.r.o., za účasti zástupcov vedenia ŽP Ing. Márie Niklovej a Ing. Jána Banasa. Neštandardné učebné pomôcky pre prvákov kúpila Nadácia ŽP a.s.
Železiarne Podbrezová sú spoločnosťou, v ktorej je výchova mladej generácie jednou z neoddeliteľných súčastí ich podnikateľskej filozofie. Premyslene sme v tomto roku otvorili v súkromnom gymnáziu špecializovanú triedu s výučbou informatiky. Po uskutočnení tohto kroku nám nebola ľahostajná otázka učebných pomôcok, ktoré by študentom vášho odboru uľahčili vstup do sveta počítačov, a to nielen v škole, ale aj v domácom prostredí. Dnes dostávate do rúk notebooky, vo vašom odbore samozrejmú pomôcku, ale chcel by som, aby ste si uvedomili, že to, čo dostávate, nie je štandardom v iných školách. Túto pomôcku kúpila pre vás Nadácia Železiarne Podbrezová preto, aby ste mohli vo svojej špecializovanej výučbe odborne rásť,“ povedal pri tejto príležitosti Ing. Ľudovít Ihring. Po slávnostnom odovzdaní notebookov, ktoré sa uskutočnilo v klubovni školy.
Dcérska spoločnosť ŽP Informatika vybavila odovzdané notebooky potrebným softvérom, o ktorom nás bližšie informoval generálny riaditeľ Ing. Jozef Urban: „Notebooky sme vybavili základným MS – office balíkom, tzn. Wordom, Excelom,PowerPointom, softvérom pre elektronické vzdelávanie MOODLE a samozrejme, softvérmi, zakúpenými súkromnými školami ŽP a využívanými v rámci intranetu. Podľa voľby metodológie výučby programovacieho jazyka tam určite nebudú chýbať vývojové nástroje podporujúce Java technológie. Ostatné bude záležať od dohody s vedením školy.

 

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode