Sylaby

12.01.2012 16:50

1 Život vo svete orientovanom na sieť
1.1 Komunikácia vo svete orientovanom na sieť
1.1.1 Siete podporujúce náš spôsob života
1.4 Architektúra Internetu
1.4.5 Sieťová bezpečnosť
1.6 Cvičenie – zhrnutie kapitoly
1.6.1 Použitie komunikačných nástrojov – IRC a IM
1.6.2 Použitie komunikačných nástrojov – Wikipedia a Web logy
2 Sieťová komunikácia
2.2 Siete LAN, WAN a Internet
2.2.5 Cvičenie – Použitie programu NeoTrace pre sledovanie komunikácie v Internete
2.6 Cvičenie – zhrnutie kapitoly
2.6.1 Orientácia v topológii a budovanie malej siete
2.6.2 Použitie programu WireShark na zobrazenie dát v protokole
3 Funkcie a protokoly aplikačnej vrstvy
3.4 Cvičenie – zhrnutie kapitoly
3.4.1 Zachytávanie dátového toku
3.4.2 Správa Web serveru
3.4.3 E-mailové služby a protokoly
4 Transportná vrstva OSI
4.5 Cvičenie – zhrnutie kapitoly
4.5.1 Použitie programu Netstat pre sledovanie TCP a UDP
4.5.2 Protokoly TCP/IP na transportnej vrstve
4.5.3 Protokoly aplikačnej a transportnej vrstvy
5 Sieťová vrstva OSI
5.5 Cvičenie – zhrnutie kapitoly
5.5.1 Sledovanie činnosti brány zariadenia
5.5.2 Sledovanie činnosti routovania
6 Adresovanie v sieti – protokol IPv4
6.7 Cvičenie – zhrnutie kapitoly
6.7.1 Príkazy Ping a Traceroute
6.7.2 Skúmanie paketu ICMP
6.7.3 Adresovanie podsiete pomocou protokolu IPv4 – časť 1
6.7.4 Adresovanie podsiete pomocou protokolu IPv4 – časť 2
6.7.5 Konfigurácia podsiete a routera
7 Linková vrstva OSI
7.5.2 Skúmanie rámcov
8 Fyzická vrstva OSI
8.4 Komunikačné médiá
8.4.1 Komunikačné médiá – cvičenie
9 Ethernet
9.8 Cvičenie – zhrnutie kapitoly
9.8.1 Protokol pre rozpoznávanie adries (Address Resolution Protocol – ARP)
9.8.2 Skúmanie tabuľky MAC adries v switchy Cisco
9.8.3 Sprostredkovacie zariadenia v úlohe koncových zariadení
10 Plánovanie siete
10.3 Vytváranie adresného schématu
10.3.2 Koľko sietí?
10.6 Cvičenie – zhrnutie kapitoly
10.6.1 Vytvorenie malej laboratórnej siete
10.6.2 Vytvorenie spojenia pomocou programu HyperTerminal
10.6.3 Vytvorenie spojenia pomocou programu Minicom
11 Konfigurácia a testovanie Vašej siete
11.4 Monitorovanie a dokumentovanie siete
11.4.3 Zisťovanie informácií o sieťových uzloch
11.5 Cvičenie – zhrnutie kapitoly
11.5.1 Základná konfigurácia zariadení Cisco
11.5.2 Správa konfigurácie zariadenia
11.5.3 Konfigurácia počítača pre pripojenie do siete IP
11.5.4 Testovanie siete
11.5.5 Dokumentácia siete pomocou nástrojových príkazov
11.5.6 Prípadová štúdia

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode