Európsky týždeň e-SKILLS

12.02.2012 18:10

e-SKILLS

eSkills Week je iniciatívou Európskej Komisie Nová rozsiahla kampaň na podporu IKT zručností v Európe S cieľom pomôcť Európe a predovšetkým európskej mládeži chopiť sa najlepších pracovných príležitostí prostredníctvom digitálnych technológií, spojili spoločnosti DIGITALEUROPE a European Schoolnet (Európska školská sieť, ďalej len EUN) svoje sily s Európskou komisiou - GR pre podnikanie a priemysel a pripravujú Európsky týždeň e-Skills 2012, ktorý sa bude konať od 26. do 30. marca 2012. IT Asociácia Slovenska sa bude už po druhýkrát podieľať na tomto projekte  ako člen združenia DIGITALEUROPE v úzkej spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré je členom združenia EUN. Nezamestnanosť mladých ľudí, ktorá dosiahla v EU viac ako 40 % úroveň, je znepokojujúcim trendom. Príležitosti v oblasti matematiky, prírodných vied, informačných a komunikačných technológií, predstavujú kľúčovú úlohu pri tvorbe modernej pracovnej...

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode