Technika kolem mne

Súťaž v tvorbe amatérskych videí

Začiatkom marca 2016 Pražská vedeckotechnická společnost z.s. vyhlásila súťaž amatérskych videí na tému „Technika kolem mne“. Súťaž bola určená pre študentov všetkých typov stredných škôl a učňov všetkých typov učňovských zariadení z Českej a Slovenskej republiky. Podmienkou súťaže bolo vytvorenie videa o technike, prístroji, stroji, dopravnom prostriedku, zariadení alebo stavby v okolí bydliska autora. Každé video muselo spĺňať predpísané technické požiadavky, s ktorými boli aj študenti z II.H oboznámení, aby sa mohli pustiť do tvorivej práce. Hľadanie techniky a zisťovanie technických údajov bolo časovo náročné a pre mnohých náročnejšie ako samotné spracovanie videa. Zo všetkých 18 videí sme spoločne vybrali 6 najlepších, ktoré autori poslali do súťaže do konca mája 2016.

O mesiac sme sa dozvedeli výsledky a s radosťou sme mohli zablahoželať 2 našim študentom umiestneným na 3.mieste. Tými úspešnými sú:

Peter Húska   -  Video: Vodné elektrárne Železiarne Podbrezová

a

Adam Políček  -  Video: Čistička odpadových vôd Banská Bystrica.

Okrem diplomu každý z nich dostal 3000 Kč, čím sa ich prázdniny stanú ešte príjemnejšie.

Ostatní účastníci súťaže získali vecné dary, ktoré autorov videí určite potešia.

 Všetkým (i tým, ktorých videá sa neposielali do súťaže) ďakujeme za snahu, ochotu a obetavosť pri tvorbe videí, pomoc a cenné pripomienky pri hodnotení videí, úspešným srdečne blahoželáme a všetkým (okrem pekných prázdnin) prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

 

Mgr. Ľudmila Kroupová

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode