Notebooky pre študentov

12.01.2012 16:39

Odovzdanie notebookov

Odovzdanie notebookov 27.11.2011 17:59 Za prítomnosti predstaviteľov ŽP a.s a ŽP Informatika a.s. boli našim prvákom - informatikom odovzdané do osobného používania ich nové pracovné nástroje - notebooky. Skvalitniť učebný proces v špecializovanej triede Gymnázia ŽP a.s., pomôžu notebooky, ktoré  každý rok preberajú  študenti prvého ročníka so zameraním na informatiku z rúk Ing. Ľudovíta Ihringa, člena Predstavenstva ŽP a.s. a Ing. Jozefa Urbana, generálneho riaditeľa ŽP Informatika, s.r.o., za účasti zástupcov vedenia ŽP Ing. Márie Niklovej a Ing. Jána Banasa. Neštandardné učebné pomôcky pre prvákov kúpila Nadácia ŽP a.s. “Železiarne Podbrezová sú spoločnosťou, v ktorej je výchova mladej generácie jednou z neoddeliteľných súčastí ich podnikateľskej filozofie. Premyslene sme v tomto roku otvorili v súkromnom gymnáziu špecializovanú triedu s výučbou informatiky. Po uskutočnení tohto kroku nám nebola ľahostajná otázka učebných pomôcok, ktoré by...

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode