Štandart z informatiky

12.01.2012 19:35

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD Z INFORMATIKY PRE GYMNÁZIUM štvorročné štúdium

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV, PLUHOVÁ 8, 830 00  BRATISLAVA VZDELÁVACÍ ŠTANDARD Z INFORMATIKY PRE GYMNÁZIUM štvorročné štúdium Vypracovala: RNDr. Viera Blahová Posúdili členovia ústrednej predmetovej komisie informatiky ŠPÚ máj 2001 OBSAH ÚVOD 1.    INFORMÁCIE OKOLO NÁS    4 2.    POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY    4 3.    ALGORITMY A  ALGORITMIZÁCIA    5 4.    APLIKÁCIA TEXTOVÝ PROCESOR    7 5.    APLIKÁCIA GRAFICKÝ EDITOR    8 6.    INTERNET    9 7.    INFORMAČNÁ SPOLOČNOSŤ    9 ODPORÚČANIA NA VYUŽITIE VZDELÁVACIEHO ŠTANDARDU    11   ÚVOD Vzdelávací štandard je pedagogický dokument, ktorý vymedzuje základné učivo a požiadavky na...

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode