Zenit v programovaní

12.01.2012 16:43

ZENIT

Charakteristika Zenit je dobrovoľná, záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl (stredných priemyselných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl). Organizuje sa v čase vyučovacieho  a mimo vyučovacieho procesu. K riešeniu odborných úloh pristupujú žiaci samostatne, alebo za pomoci  učiteľov na školách. Výsledkom iniciatívy v súťaži programovanie je vyriešenie zadanej úlohy v určenom časovom limite. K dispozícii sú počítače kompatibilné s IBM-PC, vybavené operačným systémom WINDOWS a prekladačmi TURBO PASCAL v 7.0 a TURBO C 2.0 a vyššími. Súťaž je rozdelená do dvoch súťažných kategórií A a B .

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode