CISCO CCNA1

12.01.2012 16:50

Sylaby

1 Život vo svete orientovanom na sieť 1.1 Komunikácia vo svete orientovanom na sieť 1.1.1 Siete podporujúce náš spôsob života 1.4 Architektúra Internetu 1.4.5 Sieťová bezpečnosť 1.6 Cvičenie – zhrnutie kapitoly 1.6.1 Použitie komunikačných nástrojov – IRC a IM 1.6.2 Použitie komunikačných nástrojov – Wikipedia a Web logy 2 Sieťová komunikácia 2.2 Siete LAN, WAN a Internet 2.2.5 Cvičenie – Použitie programu NeoTrace pre sledovanie komunikácie v Internete 2.6 Cvičenie – zhrnutie kapitoly 2.6.1 Orientácia v topológii a budovanie malej siete 2.6.2 Použitie programu WireShark na zobrazenie dát v protokole 3 Funkcie a protokoly aplikačnej vrstvy 3.4 Cvičenie – zhrnutie kapitoly 3.4.1 Zachytávanie dátového toku 3.4.2 Správa Web serveru 3.4.3 E-mailové služby a protokoly 4 Transportná vrstva OSI 4.5 Cvičenie – zhrnutie kapitoly 4.5.1 Použitie programu Netstat pre sledovanie TCP a UDP 4.5.2 Protokoly TCP/IP na transportnej vrstve 4.5.3 Protokoly aplikačnej a...

© 2012 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode